PHOENIX LEGEND HA LONG BAY VILLAS AND HOTEL

Địa chỉ: Đỉnh đồi 1, phía Tây cầu Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Hotline: 0915.247.333

Email: muacondotel@gmail.com

Website: phoenixlegendhalong.com


ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN